Cenik dodatnih storitev

VRSTA STORITVE CENA ZA STORITEV *
Storitve v paketih Pomembno:
DDV ni vključen v ceni!
Posredovanje pri prodaji ali nakupu
Dovoljeno plačilo za posredovanje pri prodaji oz. nakupu nepremičnin je zakonsko omejeno. Dejanska višina je dogovorjena v pogodbi o posredovanju in je odvisna od več dejavnikov. Ponavadi se celotno plačilo za posredovanje razdeli med prodajalca in kupca.
min 200 € vsaki stranki,
max 2% vsaki stranki
Posredovanje pri oddaji ali najemu
Navedene cene se nanašajo na oddajo oz. najem stanovanjskih nepremičnin. V primeru posredovanja pri oddaji ali najemu poslovnih nepremičnin so cene dvakrat višje, torej min 400 € in max 2 najemnini.
min 200 €,
max 1 najemnina
Posredovanje pri menjavi
Pri tej storitvi poskuša posrednik v stik spraviti dva interesenta, ki sta zainteresirana za medsebojno menjavo nepremičnin. Oblikovana cena temelji na dejstvu, da je tudi pri menjavi potrebno opraviti skoraj dvojno delo kot pri prodaji, saj mora posrednik za obe nepremičnini preveriti stvarno in pravno stanje, dvakratno oceniti davčne posledice pravnega posla, opraviti dve primopredaji itd.
min 300 € vsaki stranki,
max 3% vsaki stranki
Prepis lastninske pravice
Pri tej storitvi posrednik opravi svetovalno storitev pri prenosu lastninske pravice, potem ko so se stranke že dogovorile o bistvenih elementih pravnega posla. V tem primeru posrednik ponavadi ne preverja stvarnega stanja nepremičnin, prav tako ponavadi ne sodeluje pri oblikovanju pogodbene cene.
min 250 €,
max 1%

Opomba: Tukaj je objavljen samo izvleček iz celotnega cenika družbe, ki se nanaša na najbolj pogoste storitve. Celoten cenik dodatnih storitev lahko vsak zainteresirana stranka dobi na sedežu družbe.