Zakonodaja

Najpomembnejši zakon, ki ureja nepremičninsko posredovanje je Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr). To je specialni pravni predpis, ki je od prvotnega sprejema leta 2003 doživel že nekaj sprememb in dopolnitev. V tem trenutku veljaven zakon vključuje:

 • Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03 z dne 9.5.2003),
 • Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o delni razveljavitvi 1. točke in razveljavitvi 2. točke tretjega odstavka 7. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju ter o delni razveljavitvi 1. točke in razveljavitvi 2. točke 26. člena ter 33. člena Pravilnika o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov, št. U-I-229/03-18 (Uradni list RS, št. 21/06 z dne 27.2.2006),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju – ZNPosr-A (Uradni list RS, št. 47/06 z dne 9.5.2006),
 • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 z dne 16.5.2006)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju – ZNPosr-B (Uradni list RS, št. 49/11 z dne 24.6.2011)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju – ZNPosr-C (Uradni list RS, št. 47/19 z dne 26.7.2019)

Navedene dokumente si lahko v originalni obliki ogledate v Uradnem listu, neuradno prečiščeno besedilo, ki vključuje vse navedene spremembe, pa je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, na tej povezavi, dokler bo seveda ta povezava pač delujoča, glede na slovensko prakso preimenovanja ministrstev ob nastopu vsake nove vlade.


Omenimo, da je ZNPosr le eden od zakonov, ki jih mora poznati izobražen in izkušen nepremičninski posrednik pri svojem delu, vseh potrebnih zakonov pa je kar nekaj. Naštejmo le najpomembnejša področja zakonodaje:

 • stvarnopravna zakonodaja
 • obligacijska zakonodaja
 • zakonodaja s področja graditve objektov
 • davčna zakonodaja
 • zakonodaja o varstvu potrošnikov
 • zakonodaja o prostorskem načrtovanju
 • in še vrsta specialnih predpisov
Pripete slike

slika 1
Pripeti dokumenti

znposr_2019.pdf