Splošni pogoji poslovanja družbe Leran d.o.o

ki jih je sprejela družba na osnovi Zakona o nepremičninskem posredovanju (uradno prečiščeno besedilo ZNPosr-UPB1) (Ur.l.RS 72/2006) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B) (Ur.l. RS 49/2011) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C) (Ur.l. RS 47/19) ter veljajo od 10.08.2019 do spremembe.

Na tej strani so objavljeni Splošni pogoji poslovanja, po katerih se ravna družba Leran d.o.o. pri opravljanju poslov posredovanja in zaračunavanju plačila za posredovanje. S klikom na spodnjo povezavo izberite tisto vrsto splošnih pogojev, ki vas zanimajo:

Splošni pogoji poslovanja pri prodaji.    
Splošni pogoji poslovanja pri oddaji    
Splošni pogoji poslovanja pri nakupu    
Splošni pogoji poslovanja pri najemu    
Cenik dodatnih storitev    

Na sledeči povezavi je objavljeno razmišljanje posrednika o ustreznosti zaračunavanja plačila za posredovanje obema strankama pravnega posla (zakon ju imenuje "naročitelj" in "tretja oseba", ponavadi sta to prodajalec in kupec). Zadnja sprememba Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C) nakazuje na željo zakonodajalca, da bi se plačilo v celoti preneslo na prodajalce, kar je nekoliko presenetljivo, saj skorajda celoten razvit svet pozna delitev provizije med obema strankama. Ampak, zakon je zakon ...

Pojasnilo glede delitve plačila za posredovanje med naročitelja in tretjo osebo    

 

Pripete slike

slika 1