Splošni pogoji poslovanja družbe Leran d.o.o

ki jih je sprejela družba na osnovi Zakona o nepremičninskem posredovanju (uradno prečiščeno besedilo ZNPosr-UPB1) (Ur.l.RS 72/2006) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B) (Ur.l. RS 49/2011) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C) (Ur.l. RS 47/19) ter veljajo od 10.08.2019 do spremembe.

 

 

Na tej strani so objavljeni Splošni pogoji poslovanja, po katerih se ravna družba Leran d.o.o. pri opravljanju poslov posredovanja in zaračunavanju plačila za posredovanje. S klikom na spodnjo povezavo izberite tisto vrsto splošnih pogojev, ki vas zanimajo:

Razen storitev posredovanja opravlja nepremičninska družba LERAN d.o.o. tudi druge svetovalne storitve iz področja prometa z nepremičninami. V pripetem dokumentu je objavljen cenik, po katerem družba zaračunava izvedbo teh dodatnih storitev.

 

Pripete slike

slika 1