Posredovanje pri prometu z nepremičninami

Osnovna dejavnost podjetja LERAN d.o.o. iz Novega mesta, je posredovanje pri prometu z nepremičninami na širšem območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine, z dosegom do Ljubljane.

Kaj je posredovanje pri prometu z nepremičninami, nam pove Zakon o nepremičninskem posredovanju - uradno prečiščeno besedilo (ZNPosr-UPB1), Uradni list RS št. 72/2006, ki v 2. členu pravi:

"Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino."

Bistvo posredovanja pri prometu z nepremičninami je torej v dejavnostih posrednika, s katerimi se trudi vzpostaviti stik med obema strankama določenega pravnega posla. Naročeni pravni posli so različni, odvisno od tega, kaj si želi naročitelj. Možno je posredovati pri sklepanju sledečih pravnih poslov:

  • Posredovanje pri prodaji nepremičnin
  • Posredovanje pri oddaji nepremičnin
  • Posredovanje pri nakupu nepremičnin
  • Posredovanje pri najemu nepremičnin
  • Posredovanje pri menjavi nepremičnin
Pripete slike

slika 1