Prepis lastninske pravice na nepremičninah

Prepis lastninske pravice, (to je pogovorni izraz, pravilno bi morali uporabljati izraz “prenos lastninske pravice”) je svetovalna storitev, pri kateri se prevzemnik, to je posredniška družba, obvezuje opraviti prenos lastninske pravice iz enega lastnika na drugega, kar se praviloma zaključi z vpisom novega lastnika v zemljiško knjigo. Bistvena razlika med prepisom in posredovanjem je v tem, da pri prepisu prevzemnik ne opravi dejanj, s katerimi bi si prizadeval vzpostaviti stik med eno in drugo stranko, ampak se ti stranki o bistvenih elementih posla dogovorita sami, prevzemnik pa samo pomaga opraviti “birokratske” postopke pri prenosu lastninske pravice (zapis pogodbe, pridobitev potrebnih dokumentov, pomoč pri davčnih napovedih, organizacijska dejanja in podobno).

Tukaj je potrebno opozoriti, da se pri prepisu lastninske pravicev praviloma ne vpletamo v vsebino dogovora med strankama, prav tako ne preverjamo stvarnega stanja nepremičnin, ki so predmet prepisa. To predvsem pomeni, da pri prepisu lastninske pravice ne bomo sodelovali pri oceni tržne vrednosti nepremičnin. V dogovor strank se vmešamo le v primeru, če bi ena stranka bila s prepisom bistveno oškodovana, pa še to bolj zaradi pravnega varstva kot ekonomskih razlogov.

Pripete slike

slika 1