O podjetju

Podjetje LERAN d.o.o. je bilo ustanovljeno že leta 1992, najprej za kratek čas v organizacijski obliki "samostojni podjetnik", nato pa se preoblikovalo v "družbo z omejeno odgovornostjo" in je v tej organizacijski obliki bilo vpisano v sodni register dne 25.11.1992.

Časi takoj po nastanku samostojne države so prinesli bistveno spremenjen odnos do lastninske in drugih pravic na nepremičninah. "Družbeno lastnino" je zamenjala "privatna lastnina", zato so se začela pojavljati vprašanja o lastništvu nepremičnin, o poteku parcelnih meja, o pravicah drugih oseb na nepremičninah, o pravicah na dostopnih poteh itd., kar je zelo povečalo pomen publiciranja teh dejstev v geodetskih evidencah in zemljiški knjigi. V takšnih razmerah je bilo podjetje LERAN d.o.o. eno prvih podjetij v samostojni državi, ki je spoznalo pomen varnega prometa z nepremičninami in se začelo ukvarjati s posredovanjem pri tem prometu. Po našem poznavanju je bilo podjetje LERAN d.o.o. med prvimi petimi v Sloveniji, ki so imele za glavno dejavnost posredovanje pri prometu z nepremičninami. Prva leta delovanja podjetja so pogosto pomenila iskanje povsem novih poti in rešitev pri prometu z nepremičninami, o čemer nas prepričata n. p. podatka, da je šele leta 1995 bil sprejet prvi sodoben Zakon o zemljiški knjigi in da je bil sprejet prvi Kodeks dobrih poslovnih običajev nepremičninskih organizacij proti koncu leta 1996.

Podjetje je ustanovila Angela Legan, ki je s svojo odločnostjo, strokovno podkovanostjo, nepristranskostjo in osebno poštenostjo postavila visok standard za nepremičninsko posredovanje v dolenjski regiji. Sodelovala je tudi pri ustanovitvi skoraj vseh nepremičninskih organizacij, ki so v predhodnih letih ustvarjale razmere za posredovanje pri prometu z nepremičninami. Ustanoviteljica danes več ni aktivna v podjetju LERAN d.o.o., vendar je podjetje ostalo v ožji družinski lasti. Sedež podjetja je vse od ustanovitve v spodnji etaži družinske hiše, v lično urejenih poslovnih prostorih, za katere upamo, da nudijo dobro počutje obiskovalcem.

Posredovanje pri prometu z nepremičninami se je od ustanovitve podjetja LERAN d.o.o. do danes močno spremenilo. Spremenila se je zakonodaja, močno se je povečala konkurenca med podjetji, spremenil se je trg in seveda spremenile so se cene nepremičnin. Posredovanje pri prometu z nepremičninami je postalo zakonsko močno regulirana gospodarska dejavnost, v kateri lahko obstanejo samo najboljši. Po zastoju gospodarske rasti v letih 2008 in 2009 so na trgu prometa z nepremičninami nastopile povsem nove razmere, saj se je nekdanje stanje "kupovanja nepremičnin za vsako ceno" spremenilo v stanje "previdnega kupovanja, ko je to potrebno". Podjetje LERAN d.o.o. se je na nove razmere prilagodilo s še z višjim nivojem svojih storitev.

Ne glede na zaostrene razmere na trgu prometa z nepremičninami bo podjetje LERAN d.o.o. tudi v bodoče ostalo zvesto svojemu osnovnemu vodilu, da svojim strankam ponudi zanesljivo, strokovno in varno storitev posredovanja in svetovanja pri prometu z nepremičninami. Doslej se je v arhivu podjetja nabralo že več tisoč uspešno zaključenih primerov, ki so rezultat že več kot dvajset let poslovanja. Na podlagi teh izkušenj pogumno stopamo nasproti prihajajočim letom in si na tej poti želimo čim več zadovoljnih strank.

Miran Kokol
Direktor

Osnovni podatki o subjektu

datum vpisa v sodni register:     25.11.1992
matična številka:     5685443000
davčna številka:     SI82333351
firma: LERAN svetovanje, posredništvo in storitve d.o.o.
skrajšana firma: LERAN d.o.o.
sedež: NOVO MESTO
poslovni naslov: LEBANOVA ULICA 24, 8000 NOVO MESTO
pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
osnovni kapital: 18.980,00 EUR

 

Osebe pooblaščene za zastopanje

zap. št. zastopnika:     377092
vrsta zastopnika:     direktor
osebno ime:     KOKOL MIRAN
stalni naslov:     DUNAJSKA CESTA 198A, 1000 LJUBLJANA
datum podelitve pooblastila:     18.10.2007
način zastopanja:     samostojno
omejitve:     zastopa samostojno in brez omejitev.
Pripete slike

slika 1