Svetovanje

Posredovanje v prometu z nepremičninamu je samo del dejavnosti, ki jih lahko izkušen in strokovno podkovan posrednik ponudi na trgu. Obstaja je cela vrsta drugačnih storitev, ki so neposredno povezane s sporazumnim urejanjem razmerij v zvezi z nepremičninami. Pri teh storitvah se v naši družbi strogo držimo načela, da sodelujemo zgolj pri takšnih poslih, ki so sporazumno dogovorjeni med strankami, v spore pa se ne vpletamo, ker so za takšne primere pristojni drugi ponudniki storitev. Nekaj pogostih dodatnih storitev, ki jih v zvezi z nepremičninami lahko ponudimo, so:

 • Razdelitev solastnine
 • Ustanovitev služnostne pravice
 • Oblikovanje etažne lastnine
 • Pomoč pri pogajanjih med strankami
 • Odprava pomanjkljivosti pri listinah za vpis v zemljiško knjigo
 • Svetovanje o tržni ekonomičnosti nepremičninskega projekta
 • Organizacijska pomoč pri obnovi nepremičnine

 


Včasih pa se zgodi tudi, da stranke iščejo pri nas svetovalne storitve, ki jih ne moremo ali ne smemo opraviti, ker nimamo potrebnega znanja, ali nam to prepoveduje zakonodaja. Najpogostejši primeri so:

 • Telefonsko vprašanje: "Kakšna je vrednost moje nepremičnine?"
 • Svetovanje glede pridobitve gradbenega dovoljenja
 • Svetovanje ob pridobitev kredita za nakup nepremičnine
 • Ureditev sporov, ki so povezani z nepremičninami
Pripete slike

slika 1