Svetovanje

Posredovanje v prometu z nepremičninamu je samo del dejavnosti, ki jih lahko izkušen in strokovno podkovan posrednik ponudi na trgu. Obstaja je cela vrsta drugačnih storitev, ki so neposredno povezane s sporazumnim urejanjem razmerij v zvezi z nepremičninami. Pri teh storitvah se v naši družbi strogo držimo načela, da sodelujemo zgolj pri takšnih poslih, ki so sporazumno dogovorjeni med strankami, v spore pa se ne vpletamo, ker so za takšne primere pristojni drugi ponudniki storitev. Nekaj pogostih dodatnih storitev, ki jih v zvezi z nepremičninami lahko ponudimo, so:

  • Razdelitev solastnine
  • Ustanovitev služnostne pravice
  • Oblikovanje etažne lastnine
  • Pomoč pri pogajanjih med strankami
  • Odprava pomanjkljivosti pri listinah za vpis v zemljiško knjigo
  • Svetovanje o tržni ekonomičnosti nepremičninskega projekta
  • Organizacijska pomoč pri obnovi nepremičnine
  • Svetovalne storitve, ki jih ne moremo opraviti